skoljobb.se

Nyheter

Sverigedemokraterna får Bonnier att revidera bok

Sverigedemokraterna pekar på vikten av saklighet i anmälan mot Nyköpings Ensklida gymnasium. Bonnier reviderar.

Sverigedemokraterna (SD) har anmält Nyköpings Enskilda gymnasium till Skolinspektionen för att de har använt en lärobok i samhällskunskap som Sverigedemokraterna anser strider mot läroplanen.

Partiet framställs i boken ”Nya Millennium, Samhällskunskap A-B-C” som rasistiskt och nynazistiskt och likställs med VAM och andra högerextrema organisationer. Detta menar Sverigedemokraterna är rena lögner, och att undervisningen på detta sätt strider mot läroplanens krav på saklighet och allsidighet.

Therese Borg är lärare och sitter i landstingsfullmäktige för Sverigedemokraterna i Södermanland. Hon säger att hon kommer att anmäla alla skolor som använder boken.

– Det är mycket allvarligt att ett läromedel får sprida lögner om ett riksdagsparti på detta sätt. Författarna skriver att Sverigedemokraterna legitimerar våld. Det är så osant som något kan bli, tvärtom är det vi som regelbundet blir utsatta för våld.

Hon betonar att eftersom läromedel har hög trovärdighet blir det extra viktigt att informationen är saklig och korrekt.

– Det är bara att titta på våra riktlinjer och vårt partiprogram för att veta var vi står. Nationalismen har ingenting med våld att göra. Författarna till boken kan omöjligen vara så dumma att de själva tror på det de skriver. Så varför de skriver som de gör vågar jag inte ens spekulera i. Men det är djupt kränkande för våra 340.000 väljare att bli beskrivna som kriminella människor som legitimerar våld och trakasserier, säger Therese Borg.

Det är förlaget Bonnier Utbildning som ger ut boken. Redaktör Wolfram Trostek förstår poängen med synpunkterna, och medger att det finns vissa olyckliga formuleringar om Sverigedemokraterna i den nuvarande upplagan, men att den ändå är på väg att revideras.

Källa: Lärarnas Tidning