skoljobb.se

Nyheter

Talrädda skolkar för att slippa tala

Talrädslan är utbredd i landet, Utbildningsradion har nu publicerat en undersökning som visar att drygt var fjärde elev skolkar för att slippa tala inför klassen.

Talrädslan är utbredd i landet, Utbildningsradion har nu publicerat en undersökning som visar att drygt var fjärde elev skolkar för att slippa tala inför klassen.

Ju högre upp i åldrarna, desto större är rädslan och benägenheten att stanna hemma. Många tycker att skolan brister i stöd till de rädda eleverna.