skoljobb.se

Nyheter

Tingsrätten har fel och feltolkar lagen

BEO menar att det är enligt lag huvudmannens sak att bevisa att en kränkningen inte har förkommit

Tingsrätten har lagt bevisbördan på myndigheten i stället för huvudmannen i ett skadeståndsmål gentemot en skola i Västerås. Barn- och elevombudet menar att Tingsrätten feltolkar lagen.

 

Det gäller ärendet där en elev påstås ha fått skador efter att en lärare försökte bända loss elevens hand för att visa ut honom ur klassrummet. Barn- och elevombudet yrkade på skadestånd av Västerås kommun. Men tingsrätten avslog målet och gick på kommunens sida. Även Svea hovrätt avslog prövningen av målet.

 

Nu vänder sig BEO till Högsta domstolen. De anser att målet är viktigt för hur mycket tvång en lärare får använda sig för att visa ut en elev ur klassrummet. BEO tycker även att tingsrätten har gjort en feltolkning av barn- och elevskyddslagen. BEO menar att det är enligt lag huvudmannens sak att bevisa att en kränkningen inte har förkommit , medans tingsrätten lägger det på myndigheten.