skoljobb.se

Nyheter

Tvåspråkig undervisning visar bra resultat

Arabisktalande elever som undervisas både på svenska och arabiska får en djupare språkförståelse i båda språken.

Ett projekt från Malmö högskola visar att arabisktalande elever som undervisas både på svenska och arabiska får en djupare språkförståelse i båda språken. 

Undervisningen ger även ett bättre samarbete mellan skolan och föräldrarna.

Elever som får tvåspråkig undervisning utvecklar sitt ordförråd på svenska långsammare, men får i stället får en djupare språkförståelse i båda språken jämfört med dem som enbart undervisas på svenska.