skoljobb.se

Nyheter

Utlåning av böcker har fördubblats i Stockholm på fyra år.

2006 lånades 5,4 böcker per elev och ökade till 10 under 2010

I Stockholm har skolbibliotekens utlåning fördubblats på fyra år.

Barn- och ungdomsbibliotekarien Ingalill Åkesson-Hedqvist tror att det har med Stockholms stads läs- och språksatsning att göra. 

 

2006 lånades 5,4 böcker per elev och ökade till 10 under 2010. Totalt checkades 296 038 böcker ut 2006, medan siffran ökade till 528 651 fyra år senare.