skoljobb.se

Nyheter

V vill satsa 4,5 miljarder

Vänsterpartiet vill anslå 4,5 miljarder kronor till att anställa fler i fritidshemmen och minska barngrupperna.

Vänsterpartiet vill anslå 4,5 miljarder kronor till att anställa fler i fritidshemmen och minska barngrupperna.

 

Rossana Dinamarca skriver i Göteborgs Posten att sedan högerblocket tog makten så har en negativ utveckling accelererat och den genomsnittliga gruppstorleken har ökat med 25 procent eller sex barn. Från knappt 32 barn per grupp till drygt 38.

 

Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och viktiga för att ge barn en bra och meningsfull fritid samt stöd i deras utveckling. Fritidsverksamheten har en viktig pedagogisk uppgift och betydelse för att stimulera barnens intellektuella, emotionella, sociala och fysiska utveckling. Men i verkligheten är det i alltför många fall svårt, för att inte säga omöjligt, att leva upp till uppdraget skriver Rossana Dinamarca.

 

Skolverket och Skolinspektionen har under flera års tid riktat hård kritik mot att verksamheten är torftig och ensidig.