skoljobb.se

Nyheter

Våld ska förhindras genom renovering

En ny rapport från Brottsförebyggande rådet visar att skollokaler som är öppna och ljusa bidrar till minskat våld mellan eleverna.

En ny rapport från Brottsförebyggande rådet visar att skollokaler som är öppna och ljusa bidrar till minskat våld mellan eleverna.

-Man ska inte ha stängda och döda utrymmen på en skola. Att hela tiden vara sedd tror jag är jätteviktigt för eleverna. Det gäller att man är mycket tillsammans med eleverna och att man vet vad de gör och var de är, säger Oskar Sjögren, rektor för Ycb gymnasiet i Nacka.

 

På Ycb gymnasiet kan alla se varandra, både lärare och elever. Klassrum och personalrum har glasvägar och fler skolor utformas numera på liknadesätt.

 

Enligt en ny rapport från BRÅ, bidrar också den här typen av skolmiljö till minskat våld mellan eleverna. Våldet uppstår enligt rapporten på platser där många elever vistas samtidigt och där vuxennärvaron är låg.

Läs även: