skoljobb.se

Nyheter

Var tredje gymnasieelev går i en skola utanför sin hemkommun

Skolverket har kartlagt strömmen av gymnasieelever mellan landets kommuner

En rapport från Skolinspektionen visar att var tredje gymnasieelev går i en skola utanför sin hemkommun. Pendlandet från eleverna gynnar skolorna i de större städerna.

Skolverket har kartlagt strömmen av gymnasieelever mellan landets kommuner. Fokus ligger på att gymnasieskolan blivit allt mer marknadsanpassad. Skolverket delar in landet i 94 lokala och regionala skolmarknader.

Det är de större städerna som har utvecklats en starka utbildningscentra som är vinnare. Samtidigt är det många mindre kommuner som förlorat i konkurrensen.

– Elevernas valfrihet har ökat, samtidigt är det en stor utmaning för huvudmännen att behålla eleverna, säger Henrik Bengtsson, undervisningsråd på Skolverket.

Det är inte enbart de större städerna som lockar. Konkurrensen mellan elever om de attraktiva skolorna har också ökat. För många ökar valfriheten, men det finns förlorare bland eleverna också.

– En elev kan tvingas pendla långa sträckor om betygen inte är tillräckligt bra för att komma in på den skola som ligger närmast säger Henrik Bengtsson.

Skolverket lanserar nu ett statistiskt verktyg för att göra det möjligt att lokalt studera gymnasieelevernas pendlande mellan landets kommuner.