skoljobb.se

Nyheter

Var tredje skola saknar bemannat skolbibliotek

En undersökning som Centrum för lättläst och Lärarförbundet har genomfört visar att var tredje grundskola saknar ett bemannat skolbibliotek

En undersökning som Centrum för lättläst och Lärarförbundet har genomfört visar att var tredje grundskola saknar ett bemannat skolbibliotek. 

Den nya undersökningen har genomförts av Lärarförbundet och Centrum för lättläst med syfte att undersöka om skolbiblioteken i grundskolan och deras möjligheter att möta elever med lässvårigheter.

Undersökningen visar att endast 65 procent av grundskolorna har ett bemannat bibliotek. Mer än hälften av dessa bibliotek endast är bemannade 10 timmar eller mindre per vecka.

– Med ett bemannat skolbibliotek, med kunnig personal och material som passar elevernas behov är en förutsättning om svenska elevers läsförmåga ska bli bättre, säger Eva Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.