skoljobb.se

Nyheter

Barn- och elevombudets får avslag för skadeståndskrav för kränkning av en elev

En lärare försökte bända loss fingrarna på en elev när eleven vägrade lämna klassrummet. Västmanlands tingsrätt avslår Barn- och elevombudets skadeståndskrav.

Västmanlands tingsrätt avslår Barn- och elevombudets skadeståndskrav för kränkning av en elev mot Västerås kommun.

Det var en händelse 2007 när en elev kände sig kränkt av en lärare på skolan och läraren visade ut eleven från klassrummet. Eleven vägrade lämna klassrummet och höll sig fast i ett fönsterbräde. Eleven menade att han fått blåmärken efter att läraren försökt bända upp fingrarna. Barn- och elevombudet bedömde att lärarens agerande stred mot lagen om förbud mot kränkande behandling i skolan. Man krävde därför kommunen på ett skadestånd på 10.000 kronor.

Nu avslår Västmanlands tingsrätt Barn- och elevombudets skadeståndskrav för kränkning av en elev mot Västerås kommun. Bända loss elevers händer är inte en form av kränkning enligt tingsrätten.

– Vi är besvikna över tingsrättens dom. Vi har gjort en annan bedömning och anser det tillräckligt bevisat att elevens skador uppstod i klassrummet. Nu får vi fundera över om vi ska överklaga domen, säger Marie Axelsson, tillförordnat Barn- och elevombud vid Skolinspektionen.