skoljobb.se

Nyheter

Yngre svenskar har tappat sin tillit

Generationsskillnader är sällan så tydliga som när man mäter tilliten till sina medmänniskor bland svenskar.

Generationsskillnader är sällan så tydliga som när man mäter tilliten till sina medmänniskor bland svenskar.

Svenskar har generellt en relativt god tillit till myndigheter och medmänniskor - men det ser ut som att utvecklingen är påväg åt motsatt håll. Desto yngre desto mindre tillit, och utvecklingen bland unga har varit negativ.