skoljobb.se

Nyheter

28 elitklasser hösten 2012

Ingen rusning till Skolverket om att starta försöksverksamhet med spetsklasser

Sammanlagt har bara 28 lämnat in ansökningar om att starta elitklasser hösten 2012.

Ingen rusning till Skolverket om att starta försöksverksamhet med spetsklasser. 21 har sökt om spetsutbildning med matematik eller naturorienterade ämnen som inriktning med de övriga sju valt att rikta in sig mot SO-ämnen eller språk.

Det är folkpartiet som har drivit frågan om elitklasser.

– Även de elever som är duktiga ska ha rätt till att utvecklas i skolan säger utbildningsminister Jag Björklund.

Socialdemokraterna har varit kritiska mot elitklasser och i april i år sa Mikael Damberg till Svd att ”det är fel väg att gå att införa en sortering av elever väldigt tidigt, i ett läge där svensk skola har växande segregation och sjunkande kunskapsresultat”.