skoljobb.se

Nyheter

Internationell forskning om skolinspektionen

Skolinspektionen ska granskas i ett internationellt forskningsprojekt. Sverige är ett av länderna som ska studeras.

Ett internationellt forskningsprojekt ska försöka svara på vilka effekter skolinspektionen har. Just nu har man dålig kunskap om vilken effekt det leder till. Blir det bättre skolor genom inspektionerna?

I vintras startades ett nytt treårigt projekt som ska studera skolinspektionens avsedda och oavsedda effekter. Länder som Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Österrike, England, Irland, Norge och Schweiz. deltar i studien. 

Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, deltar från
svensk sida.

   – Vi kommer från hösten att samla in betygsdata och nationella prov från år nio. Men det viktigaste blir en enkät till skolledare som handlar om ifall de kan se några effekter av skolinspektionen och hur själva inspektionen har upplevts, säger han.