skoljobb.se

Nyheter

700 lärare demonstrerade för högre lärarlöner

Mer än 700 lärare i Helsingborg har demonstrerat för högre lärarlöner.
– Plötsligt kom folk från alla håll, nu är det gigantiskt, kommenterar Arne Ekholm till Aftonbladet.

Mer än 700 lärare i Helsingborg har demonstrerat för högre lärarlöner.
 – Plötsligt kom folk från alla håll, nu är det gigantiskt, kommenterar Arne Ekholm till Aftonbladet.


Idén om en manifestation för högre lärarlöner kläcktes av Lärarförbundet under ett medlemsmöte. 

Uppslutningen var mycket anmärkningsvärd.
– Plötsligt kom folk från alla håll, nu är det gigantiskt. Jag har varit aktiv sedan 1979 och har aldrig sett eller hört om något liknande, säger Arne Ekholm, kommunordförande i Lärarförbundet i Helsingborg.

Arne Ekholm berättar om bakgrunden till manifestationen.
– Politikerna måste ta ansvar och göra allvar av sina vallöften att höja lärarlönerna. Lärarna i Helsingborg har ledsnat på att det inte blivit mer än fagra ord.

Politikerna i Landskrona satsar på att belöna goda arbetsinsatser i skolan och meddelar att upp till var femte lärare ska få 1500-2000 kronor extra varje månad. Lärarförbundet i Helsingborg hoppas på att deras kommun följer efter.

– Jag hoppas att manifestationen ska inspirera fler över hela landet. Vi behöver vara många som säger ifrån för att få politikerna att gå från ord till handling och fatta beslut som höjer lärares status, säger Arne Ekholm till Lärarförbundet.