skoljobb.se

Nyheter

2,6 miljarder kronor ska satsas på matematiken

– Ska Sverige vara ett framgångsrikt land i nästa generation behövs duktiga ingenjörer, forskare och ekonomer.

Idag, tisdag presenterade utbildningsminister Jan Björklund att 2,6 miljarder kronor ska satsas på matematiken.

– Ska Sverige vara ett framgångsrikt land i nästa generation behövs duktiga ingenjörer, forskare och ekonomer. Samtidigt sjunker svenska elevers resultat i matematik i alla internationella undersökningar säger Björklund. 

Hälften av pengarna, 1,3 miljarder, ska satsas på matematiklärarnas kompetens:
  • Fortbildning för mattelärare.
  • Fortbildning för lärare som undervisar i matematik, men saknar utbildning i ämnet.
  • Vidareutbildning för lärare som helt saknar examen.
  • Forskarskolor för lärare som vill fördjupa sina kunskaper och kunna ta en         licentiatexamen och bli lektorer.

Matematikundervisningen i grundskolan kommer dessutom att utökas med 120 timmar från och med 2013.
- Det kommer inte att ske på bekostnad på andra ämnen, elevernas lektionstid kommer helt enkelt att utökas, säger Björklund