skoljobb.se

Nyheter

Arbetsdomstolen friar Sollentuna Kommun

Arbetsdomstolen friar Sollentuna Kommun. Rätt att höja undervisningstiden.

Sollentuna kommun hade rätt att höja lärarnas undervisningstid på Häggviksskolan. Arbetsdomstolen dom klargjorde det igår, onsdagfast. Enligt arbetsdomstolen finns det inga formella bestämmelser som förhindrar arbetsgivaren att höja undervisningstiden inom ramen för den reglerade arbetstiden.

Rektorn på Häggviksskolan läsår 2008/2009 höjde undervisningstiden från 624 till 697 timmar per år. LF och LR ansåg att det var ett brott mot kollektivavtalet. Det krävs ett nytt lokalt kollektivavtal ansåg LF och LR. Förbunden stämde Sollentuna kommun inför Arbetsdomstolen. Sverige Kommuner och Landsting hävdade tvärtom att det inte är ett brott mot kollektivavtalet att höja undervisningstiden. SKL hänvisar till att regleringen av undervisningstiden upphörde år 2000. En höjning av undervisningstiden ligger inom ramen för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet inom lärarens reglerade arbetstid, hävdade SKL.

Lärarförbundet och LR framhöll under förhandlingarna att parterna var överens när de nya arbetstidsreglerna infördes om att undervisningstiden varken skulle öka eller minska. Förbunden hänvisade till olika skrifter och protokollsanteckningar för att styrka detta.

Arbetsdomstolen anser inte att finns något bindande i de skrivningar som lärarorganisationerna hänvisat till. Slutsatsen från AD är att de nya arbetstidsreglerna inte har någon annan innebörd än den som klart kan utläsas av avtalstexten, nämligen att det inte finns någon begränsning i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet inom ramen för den reglerade arbetstiden.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har stämt flera andra kommuner och parterna ser onsdagens dom som vägledande i de fallen.