skoljobb.se

Nyheter

Även Seco kritisk till skolkbetyg

I strid med utlåtanden från flera tunga remissinstanser vill regeringen att ogiltig frånvaro ska anges i elevernas betyg. Nu ställer sig även Seco, Sveriges Elevråds Centralorganisation sig emot regeringens plan.

I strid med utlåtanden från flera tunga remissinstanser vill regeringen att ogiltig frånvaro ska anges i elevernas betyg. Nu ställer sig även Seco, Sveriges Elevråds Centralorganisation sig emot regeringens plan.

De nya reglerna kritiseras av Skolinspektionen, Skolverket, Barnombudsmannen och nu även av Seco.

Mattias Hallberg, presstalesman på Seco, tror att med reglerna som Jan Björklund (F) vill införskaffa, kommer betygen att tappa sin viktiga roll som måttstock för de kunskaper eleven tillgodogjort sig under åren i skolan.

– Risken är att man luckrar upp vad betygen ska handla om. För oss är det väldigt viktigt att betygen är ett bedömningssystem som mäter de kunskaper man ska få i skolan, säger Mattias.

Mattias Hallberg menar att betygsättningen riskerar att bli mindre rättsäker och godtycklig när andra faktorer än kunskap, som ordning och uppförande eller frånvaro blandas in.