skoljobb.se

Nyheter

Avskriver samtliga tvister om arbetstider

Lärarorganisationerna och arbetsgivarna lämnade in ett gemensamt återkallande av målet om höjd undervisningstid

Lärarorganisationerna och arbetsgivarna lämnade in ett gemensamt återkallande av målet om höjd undervisningstid. Inga fler avgöranden i Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen kom fram till i slutet av juni att det inte fanns något hinder i det centrala kollektivavtalet för rektorn på Häggviksskolan i Sollentuna att höja lärarnas undervisningstid.

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Landsting, Arbetsförmedlingen samt Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta är överens om att avskriva samtliga tvister om Häggviksskolan i Sollentuna