skoljobb.se

Nyheter

Barn födda i Sverige läser svenska som andraspråk

Många är kritiska mot detta och regeringen ska se över ämnet

Barn födda i Sverige läser svenska som andraspråk eftersom deras föräldrar är invandrare. I skolvärlden är många kritiska till detta och tycker att det är fel att dela in barn på det sättet. Nu ska regeringen se över ämnet.

Svenska som andraspråk är till för att skapa integration men kritikerna anser att ämnet fått en motsatt effekt. Enligt siffror från Skolverket var fler än 40 procent av niondeklassarna som fick betyg i svenska som andraspråk födda i Sverige. Det har pågått debatter om att ämnet inte skulle behövas i den svenska skolan, eftersom elever som precis kommit till Sverige och gått vanlig svenskaklass fått högre betyg än de som läser svenska som andraspråk. Men biträdande rektor på två grundskolor i Malmö, Marie Malmgren, anser att ämnet är viktigt för integrationen. Marie menar också att det inte är svårt att avgöra vilka elever som behöver läsa svenska som andraspråk.