skoljobb.se

Nyheter

Bättre prestation med förändrad belysning

I klassrummen presterade eleverna bättre med en förbättrad belysning

Enligt en studie presterar eleverna bättre med rätt ljus i klassrummet. En större studie ska göras på gymnasieskola. 

I fyra klassrum testades en ny starkare belysning under ett år. I klassrummen riktades den förstärkta belysningen mer mot väggar och mindre mot bänkar och golv. Under den mörkaste delen av året presterade eleverna bättre på prov med den förändrade belysningen. Det var en märkbar skillnad från vad de presterat med belysningen de hade innan.

I framtiden kommer det göras en större studie på en svensk gymnasieskola.