skoljobb.se

Nyheter

Björklund vill förbättra utjämningen

Barn som lever i fattiga områden klarar ofta skolan sämre än rika barn. Skolverket kritiserar kommuner som inte slussar pengar till skolor i socialt utsatta områden.

Barn som lever i fattiga områden klarar ofta skolan sämre än rika barn. Skolverket kritiserar kommuner som inte slussar pengar till skolor i socialt utsatta områden. Jan Björklund vill se över hur man ska kunna förbättra utjämningen mellan starka och svaga skolor.

Skolinspektionen är mycket kritisk till de kommuner som ger lika per elev oavsett behoven. Enligt en ny undersökning från Skolverket så har tolv av landets 49 mest bostadssegregerade kommuner fortfarande ingen modell för att ge mer pengar till skolor i socioekonomiskt svaga områden.

Jan Björklund menar att det har blivit en förbättring under senare år.

- Frågan är om man omfördelar tillräckligt mycket. Jag ska ge ett nytt uppdrag till skolverket att ta reda på det: hur mycket omfördelas, vilken effekt får det, vilka kriterier följs, säger Björklund.