skoljobb.se

Nyheter

Bra med samarbete mellan skola och lantbruk

Skapar större förståelse för naturen hos eleverna

Att elever kommer i kontakt med lantbruk kan skapa ett hållbart samhälle. Eleverna får uppfattning om naturen och hur de påverkar den.

En kontakt mellan skola och lantbruk kan ge eleverna större förståelse om hur viktigt det är att tänka på miljön. Ett sådant samarbete har redan introducerats i Norge där eleverna under tre års tid tillbringar fyra veckor på ett lantbruk. På lantbruket får eleverna delta i olika moment där de bland annat odlar, är med om slakt, lagar och sedan äter maten som de producerat på lantbruket. Åren på gården avslutas med att föräldrarna till eleverna bjuds på mat som producerats på lantbruket och lagas av eleverna.