skoljobb.se

Nyheter

Bristande stöd i skolan

Många föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar menar att deras barn inte får tillräckligt med stöd från skolan

Många föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar menar att deras barn inte får tillräckligt med stöd från skolan. I många fall har det lett till sänkt betyg. Det visar en undersökning från Riksförbundet Attention.

– Det känns nästan som barnmisshandel att skicka elever som har ADHD eller autismstörning till skolan, som inte kan hänga med eller som inte lär sig på samma sätt som de andra. De blir utanför, säger Anki Sandberg som är ordförande i Attention, en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

931 medlemmar besvarade webbenkäten och resultatet visade att det är stora skillnader mellan om skolor är bra eller dåliga på att ge elever det stöd de är i behov av.

Drygt 60 procent svarade att insatserna är bra i skolorna, medan drygt 40 procent tyckte att skolornas insatser var mindre bra eller dåligt.

Hälften av föräldrarna angav att bristerna i stödet medfört att barnen kommit efter i läsning och skrivning och släpade efter i andra ämnen