skoljobb.se

Nyheter

Brister i undervisning

De flesta skolorna som Skolinspektionen granskade får kritik för brister i undervisningen

De flesta skolorna som Skolinspektionen granskade får kritik för brister i undervisningen. Granskningen gjordes förra läsåret och rapporten visar att undervisningen inte anpassas efter elevernas förutsättningar och många får inte det stöd de behöver.

Skolinspektionen granskade drygt 1 400 skolor runt om i landet mellan augusti 2010 och maj 2011. Av 749 grundskolor var det bara elva stycken som inte hade brister som krävdes åtgärder. 117 av de granskade gymnasieskolorna var det två som undgick kritik.

I rapporten lyfter Skolinspektionen fram att undervisningen inte anpassas efter elevernas olika förutsättningar. Många har för låga förväntningar på elevernas förmåga och skolorna tar inte hänsyn till elevernas olika lärstilar, intressen och erfarenheter.

– En betydande orsak till att studieresultaten inte ligger på önskvärd nivå är undervisningen i klassrummet. Lärarna är det absolut viktigaste för elevernas resultat. Hjälpen till den enskilde som inte når målen är central och här brister skolorna i stor utsträckning, säger Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör.