skoljobb.se

Nyheter

Brister på förskola i Halmstad

Förskola i Halmstad har brister som skolverket konstaterar

Efter att en förskola i Halmstad fått en anmälan för missförhållanden har Skolverket undersökt problemet. Att konstatera bristerna åtgärdade är va Skolverket gör. 

Skolverket skådade arbetssättet för förskolelärarna där de använde bestraffningar som att titta på när de andra barnen äter frukt eller att få lukta på de andras tallrikar när man tjatat om mer mat. Om barnen inte somnar vid vilostunden har de blivit kastade i madrasserna och ibland dröjer de veckor innan barnen får leka utomhus. Skolverket har utgett ett konstaterande på att förskolan har brist på pedagogiska mål. Halmstads kommun konstaterar att det förekommit problem vid förskolan förut och att dessa rättats till genom samtal med personalen. Kommunen anser sig gjort det som krävs då de också har anlitat en verksamhetsutvecklingskonsult och specialpedagog till förskolan.