skoljobb.se

Nyheter

Centraliserad marknadsföring

De kommunala gymnasieskolorna i Västerås har en centraliserad marknadsföring som minskar de stora reklamkostnaderna

I Västerås har man försökt hålla tillbaka de stora kostnaderna för de kommunala gymnasieskolornas reklam, ändå går det på tre miljoner kronor.  

De kommunala gymnasieskolorna i Västerås har centraliserat arbetet med marknadsföringen. Detta gör att kostnaden för skolornas reklam blir mindre.

På så sätt får skolpersonalen lägga tid på deras viktigaste arbetsuppgifter, menar Andreas Jansson, kommunikationsansvarig på ProAros som ansvarar för de kommunala skolorna. Under det senaste året har ProAros kunnat minska reklamkostnaderna men ändå gick det tre miljoner åt marknadsföringen för de kommunala gymnasieskolorna i Västerås.