skoljobb.se

Nyheter

Dåligt stöd från huvudmän

Var femte rektor behöver förstärka det pedagogiska ledarskapet. Skolinspektionens granskning visar att mer än hälften av rektorerna önskar ytterligare stöd från huvudmannen.

Var femte rektor behöver förstärka det pedagogiska ledarskapet. Skolinspektionens granskning visar att mer än hälften av rektorerna önskar ytterligare stöd från huvudmannen.

Skolinspektionen har granskat vilka förutsättningar skolans ägare ger rektorerna att arbeta som pedagogiska ledare. Sammanlagt ingick 19 huvudmän i granskningen, elva kommunala och åtta fristående huvudmän.

Kontakten mellan rektorer och huvudmän behöver stärkas, för att huvudmännen verkligen ska kunna försäkra sig om att rektorerna får goda förutsättningar att arbeta som pedagogiska ledare.

Granskningen visade bland annat att:

  • 30 procent av rektorerna utövar ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap.
  • Hälften av rektorerna behöver i vissa delar förstärka det pedagogiska ledarskapet.
  • Drygt hälften av rektorerna önskar ytterligare stöd från huvudmannen.
  • Flertalet huvudmän behöver i dialog med rektorerna säkra förutsättningar för rektors ledning av den pedagogiska verksamheten.