skoljobb.se

Nyheter

Delade meningar om Rektorslyftet

Rektorer är nöjda med Rektorslyftet och tycker de har utvecklats som ledare. Lärarna håller dock inte med. Det visar en rapport från Skolverket.

Rektorer är nöjda med Rektorslyftet och tycker de har utvecklats som ledare. Lärarna håller dock inte med. Det visar en rapport från Skolverket.

Det är många tomma platser på fortbildningen. Därför vill Skolverket att även förskolechefer och biträdande rektorer ska få gå Rektorslyftet.

Den statliga fortbildningen i pedagogiskt ledarskap för rektorer på 7,5 högskolepoäng startade 2011 vid sex lärosäten. Nu har Skolverket lämnat en rapport till regeringen där uppdraget redovisas så här långt.

Rektorerna själva är mycket nöjda, känner sig stärkta i sin yrkesroll och svarar att de har blivit bättre som pedagogiska ledare. Men lärarna märker ingen skillnad. Av deras beskrivningar framgår att de ställer högre krav på det pedagogiska ledarskapet än vad rektorerna själva gör. Det räcker, enligt flera lärare, inte med att en rektor inspirerar till hög måluppfyllelse och utveckling.

Rektorslyftet pågår till och med 2014 om medel tillförs. Skolverket vill nu få bredda målgruppen till förskolechefer, biträdande rektorer och andra ledare i skolan som genomgått rektorsutbildning.