skoljobb.se

Nyheter

Den mobbade får oftast skulden

En granskning visar att skolorna i två tredjedelar av de anmälda fallen kan ha kränkt den mobbade ytterligare genom att lägga skulden på offret

Finns det kännedom om att en elev mobbas är skolorna skyldiga att vidta åtgärder direkt. Svenska Dagbladet har gjort en granskning som visar att skolorna i två tredjedelar av de anmälda fallen kan ha kränkt den mobbade ytterligare genom att lägga skulden på offret.

Svd har gått igenom anmälningarna från förra året tillsammans med Barn- och elevombudet. Anmälningar där skolor kritiserats för att inte hanterat fall på rätt sätt där elever kränks.

I 44 av 66 anmälningar fanns beskrivningar där skolan menar att skulden ligger på offret.

Lars Arrhenius på BEO är inte förvånad över resultatet.

 – Ofta när jag pratar med barn som mobbats beskriver de dessa kränkningar, de blir oftast ifrågasatt av skolan. Att inte bli trodd eller att man känner att vuxna lägger skulden på dem gör att barnen känner sig kränkta ännu en gång.

Lars Arrhenius tror att den främsta orsaken är att personalen på skolorna inte vet hur de ska hantera situationen när en elev mobbas. Då blir det lättare att lägga skulden på offret.

I flera fall tar skolorna riktade åtgärder mot den mobbade. Offret får gå till en kurator eller får en assistent som ska följa med som ett skydd på rasterna.

– Sådana åtgärder kan uppfattas som att ”det är mig det är fel på”. De utsatta ser inga åtgärder mot de elever som kränker dem, säger Lars Arrhenius.

Lars Arrenius vill ha en skärpning av lagen om skolors skyldighet att agera mot mobbning. Om skolan följer alla krav från skollagen kan skolan inte krävas på skadestånd, även om den faktiskt inte får stopp på kränkningarna.

– Om skolan inte har fått stopp på mobbningen inom säg tre månader eller ett halvår, då har man inte gjort tillräckligt bra jobb. Där vill jag att lagstiftningen ska kunna skärpas menar Lars Arrhenius.