skoljobb.se

Nyheter

Dorotea fast i en rektorskarusell

I Dorotea sitter man fast i en mindre rolig karusell - en rektorskarusell.

I Dorotea sitter man fast i en mindre rolig karusell - en rektorskarusell.

Kommunen har haft svårt att hitta kompetent personal överlag, man framför allt så har man haft en omsättning på 16 rektorer på 15 år.
Ruljansen har varit så hög att de informella ledarna har vuxit sig enormt starka.