skoljobb.se

Nyheter

Elev JO-anmäler Kalmar kommun

Ser det felaktigt att vara inskriven på särskolan

En elev i Kalmar är inskriven på särskolan och anser själv att inskrivningen är felaktig. En JO-anmälan har gjort på Kalmars kommun utav eleven och den vill ha hjälp utav skolinspektionen för att se felen. 

Eleven som är insatt på särskolan vill bli insatt på en vanlig gymnasieskola. Skolchefen säger att den som vill kan omedelbart bli utskriven ur särskolan men är eleven under 18 år krävs ett godkännande från föräldrarna. Skolchefen menar också att det inte är kommunen som bör bli anmäld utan det är gymnasieförbundet.