skoljobb.se

Nyheter

Elever blir felplacerade på särskola

Utredningar av eleverna utförs felaktigt

Under de senaste åren har över 100 elever blivit placerade på särskola som egentligen inte borde vara där. 

Kommunerna har skött placeringarna av särskoleplatser felaktigt menar skolinspektionen. För att se om en elev behöver placeras på särskolan genomgår en utredning på eleven med fyra avdelningar, en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social. Skolinspektionen har granskat utredningarna och endast ett fåtal var gjorda på rätt vis. Att eleverna bli dömda felaktigt ger dem konsekvenser. Kommunen har nu krav på att rätta till felen.