skoljobb.se

Nyheter

Elevernas ska ha möjlighet till att uppnå målen

Ny skolorganisation för förbättring i Malmö

Efter kritik av skolinspektionen om dåliga resultat hos eleverna på grundskolan ska Malmö skaffa en tydligare skolorganisation.

Förra året var det hela 40 procent som hade underkänt i något eller några ämnen i klass nio i Malmö. Igår blev direktiven för utredningen klara och det kommer bli ett effektivt arbete som tar mycket på krafterna. Malmö strävar nu efter bättre samordning i skolan och att eleverna enkelt når deras mål. Utredningen kommer kolla på andra skolorganisationer som fungerar bra.