skoljobb.se

Nyheter

Elevers läsförmåga har försämrats

Elever har fått sämre läsförmåga sen 2006

Svenska elever visade sämre resultat i studien av PISA om elevers läsförmåga. Forskare har analyserat om problemet och gett uppdrag till lärare. 

År 2009 gjordes en stor internationell studie av PISA om elevers kunskapsutveckling. Det visade sig att svenska elevers läskunnighet, speciellt killarnas har blivit sämre de närmaste åren. Det har forskats om vad som kan lösa problemet. Det visade sig att de flesta svenska lärarna är kvinnor och de får nu i uppdrag att ger eleverna litteratur som både flickor och pojkar finner intressant. Forskarna såg också att det hänger mycket på föräldrarnas engagemang. De elever vars föräldrar läst regelbundet för dem i första klass klarade sig bättre i ett lästetest för 15-åringar.