skoljobb.se

Nyheter

En femtedel saknar skolbibliotek

Ny statistik visar att många skolor inte lever upp till den nya skollagens krav på tillgång till skolbibliotek.

Ny statistik visar att många skolor inte lever upp till den nya skollagens krav på tillgång till skolbibliotek.

Kungliga biblioteket har i uppdrag att undersöka statistiken över de svenska skolbiblioteken. Just nu har 63 procent av Sveriges grundskolor och ungdomsgymnasium svarat. Resultat pekar på att en femtedel av skolorna inte följer kraven i nya skollagen.

– Det är orättvist att så många saknar ordentliga skolbibliotek, nu när man har lagstadgad rätt till tillgång till skolbibliotek. Barnen lider oerhört mycket av det här säger Cecilia Ranemo, utredare på Kungliga biblioteket och ansvarig för skolbiblioteksstatistiken, till Skolvärlden.se.

Hälften av skolorna som svarat uppger att de använder sig av folkbibliotek i undervisningen och var sjätte skola uppger att de har tillgång till ett bibliotek på en annan skola. En fjärdedel av skolorna har ett bibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka.