skoljobb.se

Nyheter

Få lärare vågar ge kritik

Var tredje lärare i grundskolan vågar inte framföra kritik öppet på sin arbetsplats. Det visar en undersökning som Lärarnas tidning har gjort.

Var tredje lärare i grundskolan vågar inte framföra kritik öppet på sin arbetsplats. Det visar en undersökning som Lärarnas tidning har gjort.

1.000 grundskollärare har av opinionsundersökningsföretaget Skop tillfrågats vilken öppenhet och vilket samtalsklimat som råder på deras arbetsplats.

25 procent av de tillfrågade tycker att det inte är lätt att framföra kritik, 6 procent tycker att det är lågt i tak och att få vågar framföra kritik.

— Det är oroväckande att så många är rädda att framföra sina åsikter. Jag tror att många ängslas över att de bestraffas med uteblivna lönehöjningar om de kritiserar ledningen, säger Elisabet Rödén, ordförande i Lärarförbundets arbetsmiljöråd.

Det är rektorn som sätter ribban för samtalsklimatet i skolan konstaterar Agneta Cederbom, ordförande i Lärarförbundets skolledarförening och rektor på Hjärups skola i Staffanstorp i Skåne

Tre faktorer lyfter hon fram som enligt henne är avgörande för att skapa ett bra samtalsklimat: Fungerande diskussionsforum, öppenhet och rätt attityd.