skoljobb.se

Nyheter

Flera brister i klagomålshantering

Var tredje huvudman har brister i klagomålshanteringen. Vissa vägrar dessutom ta emot kritik mot själva undervisningen, vilket de måste göra enligt lag.

Var tredje huvudman har brister i klagomålshanteringen. Vissa vägrar dessutom ta emot kritik mot själva undervisningen, vilket de måste göra enligt lag. Det visar en granskning gjord av Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat hur 97 kommuner och sex fristående utbildningsföretag hanterar synpunkter och klagomål på verksamheten. De flesta huvudmän har skriftliga rutiner för detta, men var tredje har brister i dessa rutiner.