skoljobb.se

Nyheter

Flera skolor har ingen plan för hantering av brott

Flera skolor saknar en skriftlig plan för hantering av brott. Skolor ska ha en tydlig policy kring detta

Flera skolor saknar en skriftlig plan för hantering av brott. Skolor ska ha en tydlig policy kring detta.

En enkät från Sverige radio visar att det beror på rektorns syns på saken. Claes-Göran Johnsén är en av de rektorer som inte anmäler till polisen.

 - Jag har haft en policy att jag inte vill polisanmäla om det går att lösa på något annat sätt.

Tony Kankare, rektor i Jönköping säger att om man polisanmäler allt får man dålig relation till det omgivande samhället, till föräldrar och till elever.

Sveriges Radios enkät besvarades av drygt 170 rektorer från olika delar i landet, och bilden visar tydligt skillnaderna i hur olika skolorna tänker och agerar kring brott i skolan.

Många rektorer tycker att frågan är komplicerad. Många beskriver en osäkerhet hur de ska agera och många svarade i enkäten att de saknar en tydlig handlingsplan.