skoljobb.se

Nyheter

Fokus endast på det negativa

Tyst om det positiva på Lundsberg

Lundsbergs skola har fått mycket kritik, Skolinspektionen har talat om att det är en sluten skola där de yngre får ta mycket skit. Men eleverna som går på skolan säger att de själva inte upplever den lika hemsk som de läser i media.

Elever påstår att problemen kring skolan har blivit upplåsta och förstorade. En elev menar att alla skolor har sina problem, och att vissa incidenter som uppstå på skolan bara är engångshändelser och inget återkommande. Det har sagts att de yngre är under de äldres befäl men det är något de försöker arbeta bort. I det som sagts om skolan tycker eleverna att bra saker som gemenskap, vänner och stöd har tystats ner. Rektorn på skolan menar att de jobbar med likabehandlingsplanen och strävar hela tiden mot en trevligare miljö. De försöker åtgärda de problem Skolinspektionen sett på skolan.