skoljobb.se

Nyheter

Föräldrar klagar allt mer

Oftast klagar föräldrarna över vilken skola deras barn har placerats i uppger lärarfacket OAJ

Föräldrar till skolelever har blivit allt mer noggranna om deras barns skolor.

Oftast klagar föräldrarna över vilken skola deras barn har placerats i uppger lärarfacket OAJ. Föräldrarna vill helst att deras barn ska gå i skola nära hemmet eller i en skola med stort språkutbud.

Nina Lahtinen, utvecklingschef på OAJ säger att det inte är alltid möjligt att få gå i den skolan eller ens i den klass man vill. Det går inte att göra något officiellt åt klagomål om klassindelningen enligt OAJ. Det är lärarna och rektorn som beslutar detta.