skoljobb.se

Nyheter

Föräldrar protesterade mot skolnedläggning

Kunskapsboningens skola i Malmö stängdes ner av Skolinspektionen på grund av stora brister i utbildningen. Föräldrar till barnen i skolan har under jullovet protesterat.

Kunskapsboningens skola i Malmö stängdes ner av Skolinspektionen på grund av stora brister i utbildningen. Föräldrar till barnen i skolan har under jullovet protesterat.

Skolinspektionen tog innan jul beslutet att stänga Kunskapsboningens skola på grund av stora brister i utbildningen.

Bland annat ska elever inte ha fått utbildning i alla ämnen – eftersom man saknat speciallokaler för till exempel trä- och textilslöjd.

Vid ett återbesök i september ska skolan ha saknat en rektor – och den som var huvudman visste inte, enligt Skolinspektionen, att en ny skollag börjat gälla från 1 juli.

Under jullovet har föräldrar protesterat mot Skolinspektionens beslut. Enligt P4 Malmöhus har en namnlista med över 50 underskrifter skickats till Skolinspektionen.