skoljobb.se

Nyheter

Förbättrat elevresultat ger inte högre lön

Enligt löneavtalen ska förbättrade elevresultat ge högre lärarlöner. Verkligenheten ser dessvärre annorlunda ut.

Enligt löneavtalen ska förbättrade elevresultat ge högre lärarlöner. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

Från en lönesättning som för 15 år sedan styrdes av ålder och erfarenhet är nu prestationen en viktig del vid lönesättningen. I alla fall enligt avtalet.

”Initiativ som leder till förbättrat resultat, ökad måluppfyllelse och förbättrad produktivitet leder till att utfallet överstiger det garanterade utfallet”, står det i andra paragrafen i löneavtalet från förra året. Men verkligheten ser annorlunda ut. Under 15 år med individuell lönesättning har löneskillnaderna mellan lärare ökat marginellt.

Dessutom  visar ny statistik från Lärarnas Riksförbund att oavsett om du förbättrar elevernas resultat eller inte så ger det generellt inte någon skillnad i plånboken
.
– Det finns ingen tydlig koppling mellan prestation och lön, vilket det borde ha gjort sedan lärarna fick individuell lönesättning. Vi har studerat löneförändringarna under många år och ser en tydlig tendens att de lärare som har lägst löner får mer än dem med högre löner, säger Christian Kjellström, utredare på Lärarnas Riksförbund.

Huvudförklaringen stavas pengar.
– Högre och bättre prestationer i en skola ger inte mer pengar från kommunen och skattebetalarna. Det är ett stort problem. Kommunerna vill hålla sina budgetar och det kostar att höja lärarlönerna.
Fortfarande pågår årets löneförhandlingar i många kommuner. När de är klara kan Lärarnas Riksförbund utvärdera vad löneavtalet, som tecknades i fjol, verkligen gett. Men miniminivån i avtalet var 2,0 procent 2010 och 1,5 procent i år.
– Måluppfyllelsen ska premieras. Det är huvudpoängen i avtalet, säger Christian Kjellström./ Skolvärlden