skoljobb.se

Nyheter

Företag får inte starta förskola

Felberäkningar och risk för oorganiserad verksamhet skapar avslaget

Wissam Utbildning AB vill starta en förskola men blir avslagna av stadsdelsnämnden Östra Göteborg.

Avslaget blev på grund av felberäkningar som medför en risk för att företaget inte lyckas skapa en trygg och välorganiserad pedagogisk verksamhet. Wissam Utbildning AB drev förut en skola som stängdes av Skolinspektionen på grund av våldsam skolmiljö.