skoljobb.se

Nyheter

Förtroendet för skolans ledarskap i botten

Nästan hälften av Sveriges lärare har lågt förtroende för ledarskapet i skolan

I en lärarenkät genomförd av Skolvärlden med 6000 svarande framgår det att förtroendet för ledarskapet i skolan är i botten. Särskilt dåligt resultat får kommunalpolitikerna.

Nästan hälften (46 procent) av lärarna som deltog i enkäten har lågt förtroende för rikspolitikerna när det gäller skolfrågor men samtidigt uppger så mycket som 76 procent av de svarande att de har lågt förtroende för kommunpolitikerna. Samma siffra för kommunernas skolchefer är 52 procent men rektorernas pedagogiska ledarskap finns det dock förtroende för, 72 procent av lärarna litar på sina rektorer.

Skillnaden mellan friskolor och landstingsanställda är dock anmärkningsvärd. I friskolor har 39 procent lågt förtroende för ägarna. Men samtidigt så har 56 procent av de lanstingsanställda låg tillit för landstingspolitikerna inom skolområdet.

De resultat som anges kommer från de svar Skolvärlden fått från över 6 000 lärare om hur de värderar skolans ledarskap på olika nivåer. 

Klicka här om du vill ha ett jobb där du kan förbättra skolans ledarskap