skoljobb.se

Nyheter

Grupperna bli inlåsta

Lärare som gått forskarutbildning, musiklärare i musik- och kulturskolan och gymnasielärare i folkhögskolan direkt efter examen är ytterligare tre grupper som hamnar i kläm i legitimationsreformen, eftersom det bara är arbetslivserfarenhet från grundskolan och gymnasiet som räknas.

Lärare som gått forskarutbildning, musiklärare i musik- och kulturskolan och gymnasielärare i folkhögskolan direkt efter examen är ytterligare tre grupper som hamnar i kläm i legitimationsreformen, eftersom det bara är arbetslivserfarenhet från grundskolan och gymnasiet som räknas.

Lärarförbundet skriver till regeringen att det kräver att de nya behörighetsreglerna bara ska gäller dem som utbildar sig från och med nu.
Det gäller grupperna musiklärare med godkänd lärarexamen som jobbar i kommunala musikskolan/kulturskolan och lärare i folkhögskolan, där 40 procent har examen som gymnasielärare. Har dessa ingen arbetslivserfarenhet från det offentliga skolväsendet blir det ingen legitimation – inte förrän de har skaffat sig ett introduktionsår.

Den tredje gruppen är lärare som direkt efter examen börjar på en forskartjänst på universitetet och disputerar efter fem år. I en forskartjänst ingår 20 procent undervisning, men inte heller denna räknas i legitimationshänseende.

– Vi hoppas att regeringen, precis som när det gäller särskolan, inser det tokiga i att stifta lagar som gäller retroaktivt och skapar inlåsningseffekter som människor inte kunnat förutse, säger Jan Gladh, ombudsman på Lärarförbundet.