skoljobb.se

Nyheter

Hälften av kommunerna klarar inte kraven på tidig sfi-start

Omkring hälften av de 39 kommuner som Skolinspektionen har granskat klarade inte dessa krav.

Omkring hälften av 39 granskade kommuner klarar inte att låta nyanlända börja svenskundvisning inom den tid som lagen stipulerar, en respektive tre månader beroende på omständigheterna.

 

Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort.


– Beklagligt att kommunerna inte prioriterar nyanländas möjligheter att starta sin utbildning så tidigt som möjligt. Ju tidigare man kan börja med svenska, desto lättare har man att etablera sig i både samhället och arbetslivet i stort, säger Erica Sahlin, projektledare, Skolinspektionen.