skoljobb.se

Nyheter

Hårdare tag mot skolor

Skolinspektionen får snart rätt att ta hårdare tag mot skolor som inte sköter sig.

Skolinspektionen får snart rätt att ta hårdare tag mot skolor som inte sköter sig.

Generaldirektör Ann-Marie Begler tycker att införandet av sanktioner är utmärkt.
– Ett hot om vite brukar många gånger göra att man anstränger sig ytterligare.

Skolinspektionen har från och med den 1 juli rätt att ingripa mot skolhuvudmän som inte lever upp till statens krav. 

Bakgrunden till införandet av sanktioner är att Skolinspektionen har gjort en granskning i flera kommuner och upptäckt systematiska problem.

– En del skolor har extremt dåliga skolresultat. Det handlar i flera fall om skolor vi granskat för fem år sedan, och nu kommit tillbaka till, som vi menar inte har gjort det utvecklingsarbete de är skyldiga att göra för barnens skull. Vi vill sätta fokus på den här frågan, säger Ann-Marie Begler.

Skolinspektionen kan sätta in sanktioner som vitesföreläggande, tillfälligt verksamhetsförbud, återkallelse av godkännande för friskolor och statliga åtgärder för rättelse om verksamheterna inte sköts.