skoljobb.se

Nyheter

Inga klara riktlinjer på förskoleklass

Utbildningen på förskoleklassen kan bli felaktig utan klara riktlinjer

Förskoleklass är en viktig skolform sen 1998 som förbereder barnen för övergången till skolan. Därför är det synd att det saknas klara riktlinjer om förskolans form och innehåll medger Helena Ackesjö som forskar om förskoleklassen.

I Högsby hade lärarförbundet i tisdags ett möte där Helena Ackesjö talade om sina tankar kring förskoleklassen. Barnen ser fram emot att få börja i förskoleklassen men deras förväntningar uppfylls inte alltid. En orsak till det kan vara att lärarna undervisar i ämnen på ett mer lekfullt vis på förskolklassen än i skolan. Eftersom det inte finns så strikta regler om hur undervisningen ska ske i förskoleklassen gör lärarna lite som de vill med undervisningen vilket inte alltid blir till barnens bästa.

På grund av detta är Helena Acksjö besviken över att förskoleklassen glöms bort lite i den nya läroplanen.