skoljobb.se

Nyheter

Inget bra arbete av regeringen

Konstitutionsutskottet presenterade igår sin granskning av regeringsarbete gällande lärarlegitimationen. KO kritiserade arbetet.

Konstitutionsutskottet presenterade igår sin granskning av regeringsarbete gällande lärarlegitimationen. KO kritiserade arbetet.

KO genomför varje år en granskning av regeringens arbete. Bland flera andra ärenden har man undersökt närmare på regeringen och utbildningsminister Jan Björklunds arbete med lärarlegitimationerna.

Konstitutionsutskottet skriver:
”De problem som uppkommit i samband med lärarlegitimationsreformen visar att viktiga delar av innehållet i beredningen inte har hållit tillräckligt hög kvalitet. Centrala frågor som det praktiska genomförandet av reformen har inte fått tillräckligt mycket utrymme. Regeringen borde även ha hört berörda myndigheter i större utsträckning innan man fattade beslut om den så kallade behörighetsförordningen. Brister i beredningsarbetet har sammantaget bidragit till att reformen inte har kunnat genomföras inom den tidsram som ursprungligen beslutades. Regeringen har ett ansvar för att beredningsarbetet resulterar i ett fullgott beslutsunderlag, och i detta avseende har regeringen brustit.”