skoljobb.se

Nyheter

Inte lätt att få ledigt från skolan

Enligt Skolinspektionen är det ett växande problem. Idag saknas riktlinjer i skollagen hur rektorer ska handla när en elev söker ledighet.

Det är stor skillnad från skola till skola när det kommer till ledighet. Enligt Skolinspektionen är det ett växande problem. Idag saknas riktlinjer i skollagen hur rektorer ska handla när en elev söker ledighet.

Visa skolor nekar stort sett inga ansökningar medan andra skolor är hårda. Just nu arbetar Skolinspektionen med att ta fram råd till rektorerna när det gäller ledighetsansökningar. I förberedelserna nämns bland annat familje- och religiösa högtider som giltiga skäl för ledighet.